Nở rộ điện mặt trời mái nhà: Phát sinh nhiều bất cập

Cập nhật lúc: 19/07/2021 16:29:43 1551