22:25 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk.

14:19 20/05/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk.

Thông báo triển khai Thỏa ước lao động tập thể

15:00 17/05/2024

Thông báo triển khai Thỏa ước lao động tập thể

Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

07:59 04/12/2023

Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

07:56 30/11/2023

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

08:59 31/07/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thông báo công khai kết quả hoạt động thu-chi tài chính, xếp loại và phân phối trích lập các quỹ năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

11:17 08/06/2023

Thông báo công khai kết quả hoạt động thu-chi tài chính, xếp loại và phân phối trích lập các quỹ năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

10:18 26/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 17/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 25/5/2023, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 200/KH-QĐTPT kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng...

Thông báo về việc quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

16:33 12/04/2023

Thực hiện Công văn số 2922/UBND-NC ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về việc khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, ngày 12/4/2023, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk có Thông báo số 149/TB-QĐTPT về việc quán triệt, triển khai đến các tập thể, cá nhân thuộc Quỹ các văn bản liên...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẮK LẮK NĂM 2022

14:28 31/03/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẮK LẮK NĂM 2022

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

16:04 30/03/2023

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thông báo về việc phổ biến, triển khai Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 và các văn bản có liên quan

18:16 21/03/2023

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-QĐTPT ngày 31/3/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, ngày 21/3/2023, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk có Thông báo số 113/TB-QĐTPT về việc phổ biến, triển khai Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 và các văn...

Thông báo về việc tuyên truyền các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

14:57 31/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-QĐTPT ngày 04/01/2023 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.

Thông báo về việc quán triệt, triển khai các văn bản lên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

00:00 31/12/2022

Thực hiện Công văn số 10393/UBND-NC ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh về việc khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk có Thông báo số 335/TB-QĐTPT ngày 31/12/2022 về việc quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

10:55 28/07/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

THÔNG BÁO

Liên kết website
Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0