22:21 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Thông báo về việc tiếp nhận văn bản đến của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk

15:19 19/07/2022

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk

13:58 17/05/2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk có Thông báo số 01/TB-QBLTD về việc giới thiệu Trụ sở làm việc, thời gian đi vào hoạt động và khuôn dấu, chức danh, chữ ký lãnh đạo Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk

QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ - ĐẤT TỈNH ĐẮK LẮK

16:38 21/10/2020

Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh Đắk Lắk là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Phát triển đất tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh....

Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk

00:28 18/05/2016

Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, được thành lập theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn...

Tin tức ủy thác

07:11 13/04/2016

THÔNG BÁO

Liên kết website
Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0