21:52 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 878/QÐ-UBND 11/05/2023 Về việc ban hành mức phí ứng vốn từ Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh Đắk Lắk Tải về
2 1851/QÐ-UBND 25/09/2023 Về việc ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu giai đoạn 2023-2025 tại Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk Tải về
3 719/QÐ-UBND 17/04/2023 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk Tải về
4 876/QÐ-UBND 12/04/2022 Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk Tải về
5 02/QÐ-QBLTD 14/10/2021 Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Tải về
6 01/QÐ-QBLTD 14/10/2021 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Tải về
7 2801/QÐ-UBND 08/10/2021 Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Tải về
8 2800/QÐ-UBND 08/10/2021 Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Tải về
9 86/2021/TT-BTC 06/10/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
10 2070/QÐ-UBND 02/08/2021 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Đắk Lắk Tải về