Thông báo nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở thuộc dự án Phát triển Nhà ở xã hội độc lập cho CBCCVC tại Khu dân cư, Km 4-5, phường Tân An, Tp. BMT (đợt 7).

Cập nhật lúc: 14/03/2024 09:04:14 1007