Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Nhà – Đất tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm năm 2023

Cập nhật lúc: 25/10/2023 08:22:53 61