Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk và Quỹ Phát triển Nhà – Đất tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.

Cập nhật lúc: 19/04/2024 09:52:25 310