Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk và Quỹ Phát triển Nhà – Đất tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023.

Cập nhật lúc: 18/07/2023 09:14:12 320