Điện mặt trời mái nhà ‘bứt tốc’ mạnh mẽ ở các tỉnh phía Nam

Cập nhật lúc: 18/11/2020 16:26:40 1885