02:16 Thứ sáu , Ngày 26 Tháng 07 Năm 2024

Quyết định ban hành các mẫu hợp đồng bảm đảm và khế ước vay vốn trong hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

08:30 03/11/2023

Quyết định ban hành các mẫu hợp đồng bảm đảm và khế ước vay vốn trong hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ và phương thức giải ngân trong hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

08:27 03/11/2023

Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ và phương thức giải ngân trong hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Quyết định ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

15:36 02/10/2023

về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

15:17 16/12/2022

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; chuẩn mực văn hóa công sở của viên chức quản lý, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

08:17 01/04/2022

Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; chuẩn mực văn hóa công sở của viên chức quản lý, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Quy định trình tự thủ tục ứng vốn từ Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh năm 2021

09:05 21/10/2021

Quy định trình tự thủ tục ứng vốn từ Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh năm 2021

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về triển khai các dự án thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07:59 05/08/2021

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về triển khai các dự án thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk ban hành khung lãi suất cho vay theo lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án giai đoạn 2021-2025 tại Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

08:31 22/07/2021

Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk ban hành khung lãi suất cho vay theo lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án giai đoạn 2021-2025 tại Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

Quy định trình tự, thủ tục cho vay từ nguồn vốn Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh Đắk Lắk

13:32 06/11/2020

Quy định trình tự, thủ tục cho vay từ nguồn vốn Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh Đắk Lắk

THÔNG BÁO

Liên kết website
Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0